Skip to main content

Naudas atgriešanas politika

Naudas atgriešanai (kompensācijai) varat pieteikties 14 dienu laikā kopš brīža, kad veicāt pasūtīto dokumentu apmaksu. Šī kompensācija var izpausties gan kā naudas (pilnīga vai daļēja) atgriešana, gan dokumentu pārstrādāšana, ja izteiksiet šādu vēlmi.

Kompensāciju Jūs varat pieprasīt, ja no Uzņēmumu reģistra puses ir saņemts lēmums par atteikumu. Tādā gadījumā Jums šo lēmumu būs jāuzrāda mums, sūtot to uz epastu info@gramatvedis24.lv un lūdzot atgriest apmaksāto summu vai veikt dokumentu pārstrādāšanu.

Tiesa, ja atteikuma iemesls būs saistīts ar Jūsu veiktām korekcijām dokumentos vai, piemēram,  neprecīzi / nepilnīgi norādītu informāciju formā, diemžēl, kompensāciju neapstiprināsim. Mēs sagatavojam tieši to, ko pasūtāt un atbildam par sava darba kvalitāti.

Papildus info: +371 29 385 879