Skip to main content

Izmaiņas valdes sastāvā

By 12 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
sia valdes maiņa

Lai būtu iespējama pilnīga uzņēmuma (SIA) valdes maiņa, vai arī veicamas izmaiņas tās sastāvā, Jums būs jāizdara dažas vienkāršas darbības. Šajā rakstā esam apkopojuši 2024. gada aktuālo informāciju par to, kā tikai vienas dienas laikā paveikt visas nepieciešamās procedūras šī mērķa sasniegšanai.

Valdes locekļu iecelšana

Pilnīgi visos gadījumos jaunus valdes locekļus amatā ieceļ uzņēmuma dalībnieki (īpašnieki). Ja to uzņēmumā ir vairāki, tad tas tiek darīts, sasaucot dalībnieku sapulci un sastādot tās protokolu. Ja dalībnieks ir tikai viens, viņš var nesasaukt sapulci un pieņemt vienpersonisku lēmumu.

Būtiski atzīmēt, ka mazkapitāla SIA valdes sastāvu var veidot tikai paši uzņēmuma dalībnieki. Ja vēlaties valdē iecelt cilvēku no malas – Jums būs jāveic esošā uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai arī jāapsver jauna uzņēmuma (pilna kapitāla SIA) dibināšanu.

Var uzskatīt, ka šo cilvēku stāšanās amatā notiek brīdī, kad no dalībnieku puses ir pieņemts šāds lēmums. Paralēli, protams, topošajam valdes loceklim ir nepieciešams aizpildīt piekrišanu vai nu atsevišķa dokumenta formā, vai (ieteicams) aizpildot KR18 veidlapas attiecīgo sadaļu (3.1.)

Valdes locekļu atcelšana

Pamest darbu uzņēmuma valdē var divos veidos. Pirmais – valdes locekli piespiedu kārtā no amata atbrīvo uzņēmuma dalībnieki, sasaucot sapulci un sastādot sapulces protokolu (vai lēmumu, ja to pieņem vienīgais uzņēmuma dalībnieks). Otrais – pats valdes loceklis var izlemt par labu amata pamešanai. Tādā gadījumā viņš nosūta paziņojumu dalībniekiem un iesniegumu Uzņēmumu reģistram. Nu, vēl nosacīti varētu teikt, ka ir trešais veids, kad likvidējot uzņēmumu valdes locekļa amats tiek likvidēts, tā vietā izveidojot likvidatora amatu un tajā ar sapulces lēmumu ieceļot konkrēto personu.

Dokumentu sagatavošana

Atkarībā no tā vai plānojat ar iecelšanu, vai atcelšanu saistītas izmaiņas, mainīsies Uzņēmumu reģistrā (UR) iesniedzamo dokumentu apjoms un saturs. Bet par visu pēc kārtas…

dokumentu sastādīšana

Sagatavosim Jūsu dokumentus

Ja vēlaties veikt izmaiņas valdes sastāvā, taupiet savu laiku un uzticiet dokumentu sagatavošanu profesionāļiem! Visi Jums nepieciešamie dokumenti tikai no € 17,50!

APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

Dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols ir dokuments, ko sastāda gadījumos, kad uzņēmumam ir vismaz divi dalībnieki (īpašnieki). Tajā ir jānorāda plaša spektra informāciju par uzņēmumu, tā dalībniekiem, pamatkapitāla apjomu, tā sadalījumu utt. Sīkāk ar šī dokumenta saturu varat lasīt kādā no citiem rakstiem, kur esam to sīki iztirzājuši. Šajā gadījumā būtiskākais būs norādīt sapulcē pieņemtos lēmumus – iecelt vai atcelt valdes amatos konkrētus cilvēkus ar personas kodiem.

Piemērs: Apstiprināt valdes locekļa amatā Veroniku Gulbi, p.k. 051280-18050.

Paraksta sapulces dalībnieki

Dalībnieka lēmums

Ja uzņēmumam ir tikai viens dalībnieks (īpašnieks) un viņa uzņēmums ir pilna kapitāla SIA (2800+ eiro), viņš var iecelt vai atcelt no amata ar uzņēmumu nesaistītus cilvēkus. Pretējā gadījumā tikai viņš drīkst atrasties valdē un tur nekādas izmaiņas nav nepieciešamas. Dokuments ir līdzīgs augstāk aprakstītajam sapulces protokolam, taču šajā ir jānorāda mazāk informāciju. Galvenais, protams, ir norādīt, kādas izmaiņas uzņēmuma dalībnieks ir apņēmies veikt, piemēram, atcelt kādu cilvēku no amata.

Piemērs: Atcelt no valdes locekļa amata Veroniku Gulbi, p.k. 051280-18050.

Paraksta dalībnieks (īpašnieks)

Paziņojums dalībniekiem

Pirmais solis, kad cilvēks ir izlēmis pēc savas iniciatīvas uzteikt darbu valdē, viņš par savu lēmumu informē uzņēmuma dalībniekus (īpašniekus). Paralēli paziņojumā tiek norādīts datums, līdz kuram šis cilvēks plāno turpināt savus amata pienākumus. To var ietekmēt darba līguma nosacījumi.

Paraksta kā privātpersona

Iesniegums Uzņēmumu reģistram

Ja valdes loceklis ir izlēmis no amata aiziet pats – viņš sastāda LR Uzņēmumu reģistram adresētu iesniegumu, informējot iestādi par savu lēmumu. Iesniegumā tiek minēts arī datums, kad aizejošais valdes loceklis par savu lēmumu informēja arī uzņēmuma dalībniekus (īpašniekus).

Paraksta kā privātpersona

Bankas maksājuma uzdevums

Pēc tam, kad esat veikuši valsts nodevas pārskaitījumu uz Valsts kases kontu (1-2 dienas pirms dokumentu nosūtīšanas pa pastu), saglabājiet maksājuma uzdevumu un izdrukājiet to! Šo dokumentu pievienosiet pārējiem nosūtāmajiem dokumentiem.

Nav nepieciešams parakstīt

KR18 izmaiņu veidlapa

Ļoti apjomīga, Uzņēmumu reģistra sagatavota veidlapa, kas lietojama pilnīgi visos SIA izmaiņu gadījumos. Jūsu uzdevums būs aizpildīt tikai ar valdes maiņu saistītos apakšpunktus, pārējo dzēšot. Ja gadījumā vēl bez izmaiņām valdes sastāvā ir plānotas arī kādas citas izmaiņas, piemēram, statūtos vai dalībnieku reģistra nodalījumā, tad, pašsaprotami, aizpildiet arī tos apakšpunktus.

Paraksta uzņēmuma valde

Dokumentu iesniegšana

Jau kopš 2020. gada klātienes dokumentu iesniegšana kā opcija ir atcelta. Tās vietā nāk iespēja gan dokumentus Uzņēmumu reģistram (UR) nosūtīt pa pastu, gan arī iesniegt elektroniskā veidā.

Iesniegšana pa pastu

Galvenais priekšnosacījums dokumentu iesniegšanai taustāmā formā ir ne tikai to parakstīšana no iesaistīto personu puses, bet arī notariāla parakstu apliecināšana. Šāds prieks par katru apliecināto parakstu izmaksās ap 20 eiro. Parakstus varat apliecināt pie zvērināta notāra. Notariāli paraksti būs apliecināmi uz KR18 veidlapas, dalībnieku sapulces protokola / lēmuma. Kad tas ir izdarīts, dokumentus varat nosūtīt UR pa pastu uz adresi: Uzņēmumu reģistrs, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011.

Iesniegšana elektroniski

Otra opcija, kas ir nesalīdzināmi ātrāka, ērtāka un lētāka – dokumentu iesniegšana caur UR Pakalpojumu portālu. Process būs vienkāršs – sekosiet portāla norādījumiem, aizpildīsiet prasīto informāciju un gatavs. Bet ir viens priekšnosacījums – visiem iesniedzamajiem dokumentiem (izņemot maksājuma uzdevumam) ir jābūt parakstītiem ar drošo elektronisko parakstu. To ir iespējams izdarīt ar kādu no eParaksts piedāvātajiem risinājumiem. Lieliska alternatīva, ja izmantojat SmartID aplikāciju autentifikācijai savā internetbankā, ir izmēģināt Dokobit.com pakalpojumu. Ar to ik mēnesi ir iespējams 3x bez maksas parakstīt dokumentus ar tādu e-parakstu, kas atbilst visiem UR standartiem.

Valsts nodevas apmaksa

Vienu izmaiņu gadījumā (mainās tikai valde) valsts nodeva sastādīs 20 eiro. Ja gadījumā ir divas vai vairāk izmaiņas (paralēli mainās arī dalībnieki), tad valsts nodeva sastādīs 40 eiro. Šo summu, iesniedzot dokumentus elektroniski, automātiski aprēķinās UR sistēma. Turpat, iesniegšanas procesā, varēsiet arī veikt valsts nodevas apmaksu – pieslēdzoties ar savu vai uzņēmuma internetbanku.

Ja gadījumā dokumentus plānojat sūtīt Uzņēmumu reģistram pa pastu, tad valsts nodeva būs apmaksājama manuāli, veicot pārskaitījumu no savas vai uzņēmuma internetbankas, saglabājot maksājuma uzdevumu, izdrukājot to un pievienojot pārējiem nosūtāmajiem dokumentiem.

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva