Skip to main content

Mūsu privātuma politika

Grāmatvedis24.lv (turpmāk tekstā – mēs) garantē Jūsu personas datu drošību un privātumu. Mūsu privātuma (personas datu apstrādes) politikā uzzināsiet, kādus datus mēs apkopojam un izmantojam, lai sniegtu savus pakalpojumus.

Datu apstrādes mērķis

Jūsu datus, ko esam ieguvuši no Jūsu puses, mēs apstrādājam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, kā arī realizētu Latvijas likumdošanā noteiktās prasības.

Jūsu datus izmantojam, lai:

  • Sazinātos ar Jums;
  • Sniegtu pakalpojumus
  • Izpildītu likumā noteiktās prasības
  • Veiktu statistikas analīzi

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Gan Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir minētas prasības, kas ir uzskatāmi par vieniem no tiesiskajiem pamatiem, kuru dēļ apstrādājam Jūsu datus. Tāpat mēs apstrādājam tos datus, kuru apstrādei Jūs esat devis piekrišanu, piemēram, aizpildot saziņas vai cenu kalkulācijas formu, iesniedzot informāciju par dokumentiem, ko sagaidāt aizpildītus no mūsu puses u.tml.

Atkarībā no situācijas, mēs no Jūsu puses iegūstam šādus datus:

  • Vārdu, uzvārdu, personas kodu
  • E-pasta adresi un mobilā tālr. nr.
  • Dzīvesvietas adresi

Datu glabāšanas termiņš

Latvijas likumdošana mums uzliek par pienākumu uzglabāt Jūsu datus 5 gadus pēc sadarbības. Taču Jūsu dati ir pilnīgi konfidenciāli, tie glabājas ārzemju serveros un bez vairāku pakāpju autentifikācijas pat mēs tiem netiekam klāt.

Datu nodošana trešajām personām

Atsevišķi Jūsu iesūtītie dati var tikt nodoti trešajām personām pilnvērtīga pakalpojuma sniegšanai, piemēram, dokumentu izstrādei, grāmatvedības pakalpojumu piedāvājuma izteikšanai u.tml. Tomēr, drošā veidā daloties ar Jūsu datiem, mēs pārliecināmies, lai arī tālākajos posmos Jūsu dati būtu drošībā. Tad tie tiek apstrādāti tikai uz pakalpojuma sniegšanas brīdi, bet pēcāk – likvidēti.

Jūsu tiesības attiecībā uz mūsu apstrādātajiem datiem

Jums ir tiesības uz konfidencialitāti. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, datu apstrādes pārtraukšanu vai pat pilnīgu atcelšanu. Jums ir arī tiesības iegūt pilnīgu informāciju par to, kā Jūsu dati ir tikuši apstrādāti, Jums ir tiesības lūgt savu datu dzēšanu.

Pirms nododam Jums Jūsu datus, mums ir tiesības veikt Jūsu kā personas identifikāciju, lai novērstu situāciju, kad kādas personas dati nonāktu trešās personas rīcībā.

Ja vēlaties veikt kādu no augstāk minētajām darbībām, sazinieties, lūdzu, ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@gramatvedis24.lv