Skip to main content

Dalībnieku maiņa uzņēmumā

By 12 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
uzņēmuma (sia) dalībnieku un īpašnieku maiņa

Uzņēmuma (SIA) īpašnieka maiņa ir iespējama, veicot attiecīgas izmaiņas dalībnieku reģistra nodalījumā. Tas ir dokuments, kurā tiek uzskaitīta informācija par kapitālsabiedrības dalībniekiem (īpašniekiem), viņiem piederošajām daļām u.tml. Šajā rakstā Jūs uzzināsiet visu nepieciešamo, lai paši saviem spēkiem 2024. gadā varētu veikt dalībnieku maiņas procedūru (dažādos scenārijos).

Dalībnieku maiņas scenāriji

Ar ļoti augstu varbūtību Jūsu situācija atbildīs vienam no šiem scenārijiem:

Pilnīga SIA īpašnieku nomaiņa

Viena no izplatītākajām dalībnieku maiņas situācijām ir saistīta ar to, ka viens vai vairāki cilvēki pārpērk uzņēmumu (SIA), izpērkot tā esošo īpašnieku/-us. Šī scenārija pamatā būs jāsagatavo 2 dokumentus – dalībnieku reģistra nodalījumu un KR18 pieteikuma veidlapu. Tiesa, visbiežāk šis scenārijs iet roku rokā ar vēl vienām izmaiņām – uzņēmuma valdes maiņu. Tādā gadījumā Jums būs nepieciešams sagatavot vēl vienu dokumentu – dalībnieku sapulces protokolu / dalībnieka lēmumu.

Un kam vēl vajadzētu pievērst uzmanību – vai gadījumā valdes sastāvā nenotiek skaitliskas izmaiņas. Proti, vai izmaiņu rezultāta nav vairāk / mazāk valdes locekļu, kā bija pirms tam. Un ja ir konstatējamas skaitliskās izmaiņas, tad noteikti ir jāpievērš uzmanību esošajiem uzņēmuma statūtiem! Ja statūtos vienā no beidzamajiem punktiem, paralēli valdes pārstāvības tiesībām, ir minēts konkrēts valdes locekļu skaits, tad būs jārēķinās ar vēl trešajām izmaiņām – statūtu maiņu. Attiecīgi būs jāsagatavo vēl divus iesniedzamos dokumentus, proti, statūtu grozījumu tekstu un statūtu jauno redakciju.

Jauna līdzīpašnieka pievienošanās

Ja jaunais līdzīpašnieks neplāno darboties valdē, bet tikai iegūt uzņēmuma kapitāla daļas, tad būs jāsagatavo 2 iesniedzamos dokumentus – reģistra nodalījumu un KR18 veidlapu. Bet ja tomēr šis cilvēks plāno kļūt par valdes locekli, tad būs jārēķinās ar papildus iesniedzamajiem dokumentiem. Kādiem? To uzzināsiet, rūpīgi izlasot pirmo maiņas scenāriju.

Citu dalībnieku daļu izpirkšana

Taisnību sakot, arī šis scenārijs no iesniedzamo dokumentu viedokļa ir identisks abiem augstāk minētajiem. Tātad, ja viens līdzīpašnieks nolemj iegādāties (pārņemt) cita līdzīpašnieka/-ku daļas, būs jāveic attiecīgas izmaiņas dalībnieku reģistra nodalījumā un jāsagatavo KR18 izmaiņu veidlapu. Un, protams, ja šī dalībnieka daļu izpirkšana kaut kādā veidā ietekmē valdes sastāvu – izlasiet pirmo scenāriju!

Iesniedzamie dokumenti

Atšķirībā no daudziem citiem SIA izmaiņu gadījumiem, šoreiz Jums nebūs nepieciešama kaudze ar dažādiem, sarežģītiem dokumentiem. Iespējams, pietiks tikai ar diviem, trim.

dokumentu sastādīšana

Sagatavosim Jūsu dokumentus

Ja vēlaties veikt ar dalībnieku maiņu saistītas izmaiņas, taupiet savu laiku un uzticiet visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu profesionāļiem tikai no € 17,50!

APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dokuments, kas mēdz sagādāt galvassāpes tā sastādītājiem visos SIA attīstības posmos. Šajā gadījumā, neatkarīgi no scenārija, Jums par pamatu būs jāņem pēdējais UR iesniegtais dalībnieku reģistra nodalījums. Tālāk būs jāveic dažādas manipulācijas, lai tas ieņemtu nepieciešamo apveidu.

Aiz dokumenta nosaukuma norādiet nākamo kārtas numuru, piemēram, “Nr. 2”. Norādiet arī aktuālo datumu. Ieraksta kārtas numuri turpināsies no vietas, kur tie aprāvās iepriekš iesniegtajā dokumenta versijā. Piemēram, ja bija iesniegts reģistra nodalījums “Nr. 1” ar diviem dalībniekiem, tad ierakstu kārtas numuri bija “1 un 2”. Nākamajā reģistra nodalījumā “Nr. 2” ierakstu kārtas numuri sāksies no “3”. Dokumentā būs jāataino tikai aktuālā situācija, katru dalībnieku minot vienu reizi.

Maiņas rezultātā kāds zaudēs sev piederošās daļas un kāds cits tās iegūs. Būtiski atzīmēt, ka katrai daļai ir savs kārtas numurs, kas redzams otrajā kolonnā “Daļu kārtas numuri”. Tātad, dalībnieki savstarpēji mainīsies ar ļoti konkrētām daļām, konkrētiem numuriem (vai to intervāliem). Tas, kurš paliks bez savām daļām būs daļu atsavinātājs, bet tas, kurš tiks pie jaunām daļām būs daļu ieguvējs. Dokumenta apakšā parakstīsies daļu atsavinātāji, ieguvēji un uzņēmuma valde.

KR18 pieteikuma veidlapa

Ļoti apjomīga veidlapa, kas domāta pilnīgi visām SIA izmaiņu situācijām. Jums šajā dokumentā būs jāaizpilda tikai tās sadaļas (punkti vai apakšpunkti), kas attieksies uz Jūsu situāciju. Piemēram, veidlapā var būt norādīta informācija, ka tiek rediģēts dalībnieku reģistra nodalījums, ka uzņēmumam ir pievienojies jauns patiesais labuma guvējs (daļas >25%), un ka šis pats cilvēks kļūst par valdes locekli, aizstājot esošo. Visas liekās sadaļas, kas neattieksies uz Jūsu gadījumu, ir izdzēšamas. Dokumentu paraksta tā brīža uzņēmuma valde vai izmaiņu rezultātā (lēmumā / sapulces protokolā) apstiprinātā valde.

Sapulces protokols / lēmums

Šis dokuments ir sastādāms tikai tādā situācijā, kad īpašnieku maiņas rezultātā ir notikušas izmaiņas arī uzņēmuma valdē. Tad esošie uzņēmuma īpašnieki (sapulces vai individuāla lēmuma rezultātā) iecels vai atcels no valdes amatiem konkrētus cilvēkus ar konkrētiem personas kodiem. Dokumentu parakstīs tikai esošie uzņēmuma dalībnieki (visi vai to vairums). Ja gadījumā būs nepieciešams veikt izmaiņas arī uzņēmuma statūtos (skat. 1. scenāriju), šajā dokumentā būs norādāma informācija arī par to.

Bankas maksājuma uzdevums

Un, protams, ja izmaiņu dokumentus UR plānojat iesniegt, sūtot tos pa pastu, tad būs jāveic valsts nodevas apmaksu un jāsaglabā / jāizdrukā maksājuma uzdevumu. To būs nepieciešams nosūtīt kopā ar pārējiem dokumentiem.

Dokumentu iesniegšana

Kad visi dokumenti ir sagatavoti un parakstīti, tos varēsiet iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (UR) divos dažādos veidos. Katrs no tiem satur plusus un mīnusus.

Sūtot pa pastu – dokumentus vajadzēs izdrukāt un parakstīt. Daļu no parakstiem vajadzēs notariāli apstiprināt – visus uz dalībnieku reģistra nodalījuma un ar valdes izmaiņām saistītos KR18 veidlapā un dalībnieku sapulces protokolā / lēmumā. Protams, tikai tad, ja paralēli īpašnieku nomaiņai notiks arī izmaiņas valdes sastāvā. Dokumentus sūtiet uz: Uzņēmumu reģistrs, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011.

Iesniedzot elektroniski – visiem iesniedzamajiem dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Šim nolūkam varat izmantot eParaksts pakalpojumu vai lielisku ‘bezmaksas’ alternatīvu – Dokobit. Pirmajā gadījumā vajadzēs ID karti, otrajā – Smart-ID aplikāciju. Dokumentus ātri un ērti varēsiet iesniegt UR Pakalpojumu portālā, sekojot attiecīgajiem soļiem.

Valsts nodevas apmaksa

Valsts nodeva vienu izmaiņu gadījumā (piemēram, tikai dalībnieku maiņa) sastāda 20 eiro, bet divu un vairāk izmaiņu gadījumā – 40 eiro (dalībnieku un valdes maiņa). Šī summa tiks automātiski aprēķināta, iesniedzot dokumentus elektroniski. Iesniegšanas procesā arī varēsiet pieslēgties ar savu vai uzņēmuma internetbanku un veikt valsts nodevas apmaksu.

Ja gadījumā dokumentus UR plānojat sūtīt pa pastu, tad divas dienas pirms to nosūtīšanas veiciet pārskaitījumu un saglabājiet maksājuma uzdevumu. To būs nepieciešams izdrukāt un pievienot pārējiem nosūtāmajiem dokumentiem. Rekvizīti pārskaitījumam:

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva