Skip to main content

Kas ir Mazkapitāla SIA

kas ir mazkapitāla sia

Šajā rakstā Jūs uzzināsiet, kas ir mazkapitāla SIA, kā notiek šīs uzņēmējdarbības formas reģistrācija un likvidācija, kādi ir nodokļi, priekšrocības un atšķirības starp pilna kapitāla SIA u.tml. Visa mūsu apkopotā informācija ir pilnībā aktualizēta 2024. gada situācijai un prasībām.

Definīcija: Mazkapitāla SIA ir uzņēmējdarbības forma Latvijā, ar kuras palīdzību viena vai vairākas fiziskas personas (kopskaitā ne vairāk, kā piecas) var veikt saimniecisko darbību.

Būtiskākās atšķirības

Vairums cilvēku interesē, kādas ir atšķirības starp mazkapitāla un parasto (pilna kapitāla) SIA. Abas šīs uzņēmējdarbības formas ir praktiski identiskas. Galvenokārt, atšķirsies šādas dibināšanas nianses:

Pilna kapitāla SIA:

 • Pamatkapitāls: 2800+ eiro
 • Apmaksa: Naudā, mantā vai dalīti
 • Dibinātāji: Bez ierobežojuma
 • Valsts nodevas apmērs: 75 eiro
 • Uzņēmuma valdē: Arī cilvēki no malas

Mazkapitāla SIA:

 • Pamatkapitāls: 1-2799 eiro
 • Apmaksa: Tikai naudā
 • Dibinātāji: Līdz 5 fiziskām personām
 • Valsts nodevas apmērs: 20 eiro
 • Uzņēmuma valdē: Tikai dalībnieki

Vēl būtiski ir atzīmēt, ka mazkapitāla SIA gadījumā ik gadu vismaz 25% no peļņas būs jāatliek, veidojot obligāto rezervi. Mērķis ir to uzkrāt tādā apmērā, lai ar to varētu palielināt pamatkapitālu līdz 2800 eiro. Tāpat jārēķinās, ka cilvēks kā fiziska persona vienlaikus var būt dalībnieks (īpašnieks) tikai vienā uzņēmumā (SIA), ja tā pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro.

Galvenās priekšrocības

Runājot par priekšrocībām, ir jāatceras, kādēļ vispār SIA kontekstā tika ieviests mazkapitāla režīms. Tas notika īsi pēc 2008. gada Globālās finanšu krīzes sākuma – mērķis bija padarīt uzņēmējdarbības uzsākšanu vienkāršāku, ātrāku un lētāku. Šīs priekšrocības ir aktuālas vēl šodien.

Bet ja skatāmies uz SIA kā uzņēmējdarbības formu, tad, salīdzinot ar citām, piemēram, Pašnodarbinātu personu (saimnieciskās darbības veicēju), kopējais nodokļu slogs ir zemāks.

Dibināšana (reģistrācija)

Šīs uzņēmējdarbības formas reģistrēšana ir samērā vienkārša – atliek tikai sagatavot un Uzņēmumu reģistrā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kā arī apmaksāt valsts nodevu 20 eiro apmērā. Kad tas ir izdarīts, 1 līdz 3 darbadienu laikā no UR puses saņemsiet lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju.

Ieskaties → Mazkapitāla SIA dibināšana

Mazkapitāla SIA pamatkapitāls

Kā teikts Komerclikumā, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) minimālais pamatkapitāla lielums ir 2800 eiro. Tomēr likums ļauj dibināt arī SIA ar pamatkapitālu robežās no 1 līdz 2799 eiro. To sauc par mazkapitāla SIA un tai ir jāatbilst visām šīm pazīmēm:

 • Uzņēmuma dibinātāji (vai dalībnieki) ir fiziskās personas, kopskaitā līdz pieci
 • Uzņēmuma valdes sastāvā ir viens vai vairāki locekļi, un viņi visi ir uzņēmuma dalībnieki
 • Katrs uzņēmuma dalībnieks vienlaikus var būt tikai viena mazkapitāla SIA dalībnieks

Ja pamatkapitāls ir mazāks par 2800 eiro, likums uzliek par pienākumu ik gadu vismaz 25% no peļņas atlikt, uzkrājot obligāto rezervi. Kad obligātā rezerve veido starpību starp iemaksāto pamatkapitālu un 2800 eiro, ir veicama pamatkapitāla palielināšana. Būtiski atcerēties, ka mazkapitāla SIA gadījumā pamatkapitālu var iemaksāt vai palielināt tikai ar naudas iemaksu (neskaitot pamatkapitāla palielināšanu, izmantojot peļņu vai obligāto rezervi). Mantisks ieguldījums, diemžēl, netiks atļauts.

Pamatkapitālu būs pilnā apmērā jāiemaksā uzņēmuma pagaidu bankas kontā pirms dibināšanas dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistram. Pēc pamatkapitāla iemaksas nauda kļūst par Sabiedrības (uzņēmuma) īpašumu, taču Jūs drīkstat to uzreiz apgrozīt.

Šī nauda (pamatkapitāls) ir domāta uzņēmējdarbības uzsākšanai vai tās turpināšanai.

Nomaksājamie nodokļi

Gan mazkapitāla, gan pilna kapitāla SIA gadījumā nodokļi ir identiski. Algu aprēķina pēc tiem pašiem standartiem, arī dividendēm ir nemainīga 20% likme. Kā liels pluss šīm uzņēmējdarbības formām ir reinvestētās peļņas nodoklis 0% apmērā. Tas nozīmē, ka uzņēmums var nesadalīt peļņu dividendēs, nemaksāt nodokli un ieguldīt šo naudu uzņēmuma attīstībā (vai arī vienkārši turēt uzņēmuma kontā).

Jāatceras, ka ja uzņēmuma apgrozījums gadā sasniedz 50 000 € slieksni, vai ja uzņēmums darbojas starptautiskos tirgos, ir jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā un savas pārdotās preces / pakalpojumus jāapliek ar 21% nodokli (pievienotās vērtības nodokli).

Algas un dividendes

Uzņēmums (SIA) par padarīto darbu var norēķināties 3 dažādos veidos – maksājot algu saviem darbiniekiem, izmaksājot dividendes uzņēmuma dalībniekiem, kā arī veicot samaksu sadarbības partneriem par paveiktajiem darbiem – citiem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām u.tml.

Darbinieku algu nodokļi:

 • Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likme algai gadā līdz 20004 € ir 20%
 • IIN likme algai gadā no 20004.01 līdz 78100 € ir 23%
 • IIN likme algai gadā no 78100.01 € ir 31%
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) likme ir 10.5%
 • VSAOI likme darba devējam par darbinieku ir papildus 23.59%
 • Atvieglojums par apgādībā esošām personām ir 250 €
 • Neapliekamais minimums ir 0 – 500 €

1000 € bruto alga (uz papīra) nozīmē, ka uz rokas Jūsu darbinieks saņems 777.54 €, bet Jums kā darba devējam šis darbinieks kopumā izmaksās 1235.90 € (izmaksātā alga + nomaksātie nodokļi).

Precīzu darbinieka algu un nomaksājamos nodokļus, balstoties uz dažādiem kritērijiem, varat aprēķināt Swedbank algu aprēķinu rīkā. Tas ir ērts, saprotams un ar allaž aktualizētu informāciju.

Uzņēmuma valdes locekli var uzskatīt par algotu darbinieku, ja ar to noslēgts darba līgums, kas paredz noteiktu atlīdzību par tam uzticēto pienākumu veikšanu. Tādā gadījumā valdes locekļa alga un no tās nomaksājamie nodokļi tiks aprēķināti kā jebkuram algotam darbiniekam. Taču valdes locekļa pieņemšana darbā (ar darba līgumu) un atalgojuma maksāšana nav obligāta prasība.

Citādi ir, ja uzņēmuma mēneša apgrozījums pārsniedz 5 minimālo mēnešalgu apmēru (2024. gadā tas ir 3500 eiro). Tādā gadījumā, ja uzņēmumā nav neviena darbinieka vai neviens no darbiniekiem nesaņem vismaz minimālo algu, konkrētajā mēnesī par katru valdes locekli ir jānomaksā nodokļi minimālās mēnešalgas apmērā (izmaksājot vai neizmaksājot pašu algu).

Dividenžu nodokļi īpašniekiem:

Lai saņemtu dividendes, par tām būs jānomaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis (UIN) 20% apmērā. Piemēram, uzņēmuma peļņa ir 1000 eiro. No tiem 800 eiro pārskaitot uzņēmuma īpašniekiem, atlikušie 200 eiro būs jāsamaksā nodokļos. Ja uzņēmuma dalībnieki nevēlas izņemt dividendes, tās var palikt uzņēmuma kontā un tikt novirzītas, piemēram, uzņēmuma attīstībai. Tādā gadījumā nodokli nav jāmaksā. Ja dividendes netiek izņemtas ilgāk, kā 10 gadus, tās pāriet uzņēmuma īpašumā. Dividendes var izņemt vairākas reizes gadā, balstoties uz dalībnieku sapulces lēmumu, ja iepriekšējo pārskata gadu peļņa nav sadalīta un uzņēmuma pašu kapitāls nav mazāks par pamatkapitālu.

Atšķirībā no pilnkapitāla SIA, Jūs nevarēsiet izņemt ārkārtas dividendes (peļņu, kas gūta pēc iepriekšējā pārskata gada beigām). Piemēram, š.g. maijā Jūs dividendēs drīkstēsiet izņemt naudu, ko nopelnījāt pērnā gada decembrī, bet nedrīkstēsiet izņemt naudu, ko nopelnījāt š.g. janvārī.

Sabiedrības valde

Uzņēmumam ir dalībnieki (īpašnieki), taču šie cilvēki neorganizē ikdienas darbu, nenes atbildību par uzņēmuma neveiksmēm, neparaksta ikdienas dokumentus, tiem nav piekļuves bankas kontam.

Uzņēmuma valde (vadītāji) ir tie cilvēki, kas kā krietni un rūpīgi saimnieki organizē ikdienas procesus uzņēmuma darbības nodrošināšanai. Mazkapitāla SIA gadījumā viens vai vairāki dalībnieki pildīs arī valdes locekļu funkciju, taču ir būtiski saprast, ka tās ir divas dažādas lomas, dažādi pienākumi, dažāds atlīdzības izmaksas modelis. Valdi nav obligāti jāpieņem darbā ar darba līguma palīdzību – šo funkciju var veikt arī pilnvarojuma līgums, tostarp, dibināšanas lēmums vai līgums.

Valde var sastāvēt no viena vai vairākiem valdes locekļiem. Valde var sastāvēt arī no valdes priekšsēdētāja, kurš strādā viens vai kopā ar valdes locekļiem, organizējot to ikdienas darbu.

Uzņēmuma statūtos ir iespējams nodefinēt dažādas valdes pārstāvības (paraksta) tiesības: katram atsevišķi, visiem kopīgi, kopā ar noteiktu skaitu citu valdes locekļu vai kopā ar valdes priekšsēdētāju.

Grāmatvedība

Uzņēmuma vadītājs drīkst pats kārtot grāmatvedību, ja viņš ir vienīgais valdes loceklis un vienīgais uzņēmuma dalībnieks. Visos citos gadījumos par grāmatvedību ir jāparūpējas grāmatvedim – algotam uzņēmuma darbiniekam vai ārpakalpojumu sniedzējam. Mūsu piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi maksā tikai no € 30.00 mēnesī un ļauj Jums neuztraukties par Valsts ieņēmuma dienestam iesniedzamajām atskaitēm un gada pārskatiem, pareizu algu aprēķināšanu u.tml.

Uzņēmuma likvidācija

Ja kaut kāda iemesla dēļ nolemsiet beigt nodarboties ar uzņēmējdarbību, uzņēmuma likvidēšana nebūs pārāk sarežģīta. Kaut arī kopējais likvidācijas process aizņems 1 līdz 3 mēnešus, praktiski tur nevajadzēs ieguldīt daudz darbu. Uzņēmuma likvidācija būs iespējama, apmaksājot valsts nodevu 30 eiro apmērā, kā arī sagatavojot un iesniedzot pareizos dokumentus noteiktās valsts iestādēs.