Skip to main content

SIA dibināšana 2024. gadā

By 14 janvāris, 2024Uzņēmējdarbība
pilna kapitāla sia dibināšana

Pilna kapitāla SIA dibināšana 2024. gadā, 10 vienkāršos soļos. Uzņēmuma reģistrācija, nepieciešamie dokumenti, apkopotas izmaksas – šajā rakstā atradīsiet visu, kas Jums nepieciešams!

  1. Nosaukums
  2. Izmaksas
  3. Juridiskā adrese
  4. Pagaidu konts
  5. Pamatkapitāls
  6. Valsts nodeva
  7. Dokumenti
  8. Reģistrācija UR
  9. Pastāvīgais konts
  10. Licences (?)

Ieskaties – 
mazkapitāla SIA dibināšana
(7 soļos, 2024. gadā)

1. Uzņēmuma nosaukums

Pirmais solis ceļā uz sava uzņēmuma izveidošanu ir nosaukuma izdomāšana.

Ir svarīgi piebilst, ka SIA nosaukumam nav obligāti jāsakrīt ar plānotā zīmola nosaukumu. Bez tam, vienam uzņēmumam var piederēt ļoti dažādi zīmoli ar dažādiem nosaukumiem.

Tomēr, pirms pieņemt gala lēmumu par plānoto uzņēmuma / zīmola nosaukumu, ir vērts noskaidrot, vai kāds cits uzņēmējs šādu nosaukumu jau neizmanto / nav reģistrējis kā savu preču zīmi. To varat noskaidrot Uzņēmumu reģistra (UR) un Patentu valdes mājas lapās.

Tāpat tālredzīga stratēģija pirms nosaukuma reģistrēšanas būtu noskaidrot, vai ir pieejams domēns (www.uznemums.lv) ar šādu nosaukumu. Latvijas līmeņa domēniem to ir iespējams izdarīt NIC mājas lapā, bet ārzemju līmeņa domēniem – Namecheap domēnu meklēšanas rīkā.

Veidojot SIA nosaukumu, ievērojiet:

 • Jāizmanto latviešu vai latīņu valodas alfabēta burtus
 • Nosaukumā ir atļauts izmantot ciparus
 • Drīkst ietvert simbolus: &,%.@=+”!-
UR akceptētu: SIA Enerģija+, SIA English, SIA Grāmatvedis24.lv
 • Nedrīkst ietvert vārdus “valsts” vai “pašvaldība”
 • Nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldības iestāžu nosaukumus
 • Nedrīkst izmantot plikus apdzīvotu vietu / pilsētu nosaukumus
 • Nedrīkst ietvert “Latvijas Republika” vai tā tulkojumus
 • Nedrīkst ietvert arī necenzētus vārdus (lamuvārdus)
 • Nedrīkst sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai tās daļu
 • Nedrīkst sakrist ar UR jau reģistrētu uzņēmuma nosaukumu
UR neakceptētu: SIA Pimpis ar ausīm, SIA Saeima, SIA Kam Pieder Valsts

2. Dibināšanas izmaksas

Otrais solis ir apzināt un sagatavot nepieciešamos finanšu līdzekļus. Kopš 2020. gada uzņēmuma reģistrācija klātienē nav un nebūs pieejama. Jums atliek divas dažādas alternatīvas:

Sūtot dokumentus pa pastu

Pirmā, dārgākā opcija, ir aizpildīt fiziskus dokumentus, tos parakstīt, notariāli apstiprināt nepieciešamos parakstus un beigās nosūtīt uz UR pa pastu.

 • Pamatkapitāls: no 2800 €
 • Valsts nodeva: no 75 €
 • Parakstu apliecināšana: no 44.66 €
 • Pasta izdevumi: ap 2 €

Ja plānojat dokumentus iesniegt fiziskā formā, sūtot tos pa pastu, jārēķinās, ka vismaz uz diviem no tiem būs notariāli jāapstiprina parakstus. Par katru cilvēku (dibinātāju) ir šāds izcenojums – pirmais dokuments izmaksās 27 €, bet katrs nākamais – 17.66 €. Sīkāk par šo zemāk – dokumentu paragrāfā.

Sūtot dokumentus elektroniski

Ja vēlaties ietaupīt laiku un naudu, reģistrāciju (dokumentu iesniegšanu) varat veikt UR pakalpojumu portālā. Tiesa, iesniedzamajiem dibināšanas dokumentiem no visu iesaistīto personu (dibinātāji, valde u.tml.) puses būs jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Tomēr ne visiem no mums ir eID karte un terminālis, kas nepieciešami eParaksta izmantošanai. Viena alternatīva, ja tiek lietots viedtālrunis, ir bez maksas pieteikties eParaksts mobile aplikācijai. Otra alternatīva, ko daudzi no mums izmanto savā ikdienā – Smart-ID aplikācija (autentifikācijai internetbankā).

 • Pamatkapitāls: no 2800 €
 • Valsts nodeva: no 75 €
 • Parakstīšana: bezmaksas*
 • Iesniegšana: bezmaksas

Citas izmaksas (Neobligātas)

Un tad ir atsevišķas izmaksu pozīcijas, ko nevaram pieskaitīt pie obligātām dibināšanas izmaksām, taču ko cilvēki visnotaļ bieži sedz, dibinot savus uzņēmumus.

3. Juridiskā adrese

Trešais solis ir parūpēties, lai Jūsu jaundibinātajam uzņēmumam būtu sava juridiskā adrese. Juridiskās adreses nepieciešamība ir cieši saistīta ar korespondences saņemšanu.

Kopš 2023. gada 1. janvāra ikkatram uzņēmumam ir obligāta prasība pēc e-adreses. Tas nozīmē, ka valsts iestādes uzņēmuma valdei adresēto korespondenci sūtīs elektroniski. Tiesa, tas nenozīmē, ka uzņēmumu nav jāreģistrē fiziskā adresē. Un uz to arī valsts iestādes sūtīs savus sūtījumus, kamēr vien, pēc uzņēmuma reģistrēšanas, nebūsiet izveidojuši e-adresi.

Likums uzliek par pienākumu kapitālsabiedrības valdei būt sasniedzamai noteiktā adresē. Ja juridiskā adrese ir fiktīva, ja uz to sūtītā korespondence nenonāk valdes rokās, tad Komerclikums paredz iespēju pat uzsākt konkrētās kapitālsabiedrības likvidācijas procesu.

Kā tikt pie juridiskās adreses?

1. Varat kā juridisko adresi izmantot sev piederošu nekustamo īpašumu (māju, dzīvokli, telpu). Tad nekādi papildus dokumenti no Jūsu puses nebūs nepieciešami, vien “valdes paziņojums par juridisko adresi“, kas ietilpst standarta dokumentu komplektācijā.

pilna kapitāka sia juridiskā adrese

2. Varat ar draugiem, paziņām vai ģimenes locekļiem sarunāt iespēju reģistrēt juridisko adresi viņiem piederošā īpašumā. Tādā gadījumā Jums vajadzēs šīs personas parakstītu piekrišanu par to.

3. Varat arī iznomāt juridisko adresi par draudzīgu cenu, saņemt nepieciešamos apstiprinājuma dokumentus un dzīvot ar mierīgu sirdi – ja tiks saņemta uzņēmumam adresēta korespondence, piemēram, no valsts puses, Jūs par to informēs un piedāvās pārsūtīšanas opcijas.

4. Pagaidu konta atvēršana

Nākamais solis būs atvērt uzņēmuma pagaidu kontu kādā no bankām, piemēram, SwedbankLuminor, Citadele, Revolut u.tml. Caurmērā šis pakalpojums ir bez maksas. To ir iespējams izdarīt gan klātienē, bankas filiālē, gan arī attālināti, elektroniski parakstot bankas prasītos dokumentus.

Būtiski! – Neatkarīgi no tā vai plānojat pagaidu kontu atvērt klātienē, vai elektroniski, bankai būs nepieciešams parakstīts dibināšanas lēmums vai līgums (skat. dokumentu paragrāfu).

Pagaidu konts nav nepieciešams, ja pamatkapitālu plānojat iemaksāt tikai ar mantisku ieguldījumu.

5. Pamatkapitāla iemaksāšana

Atšķirībā no mazkapitāla SIA, [parastā] SIA gadījumā pamatkapitals sastādīs vismaz 2800 eiro, un to būs iespējams iemaksāt trīs dažādos veidos – tikai naudā, tikai mantā vai dalīti – naudā un mantā.

Iemaksa naudā

Ja pamatkapitalu plānojat apmaksāt naudā, tad rēķinieties, ka to pilnā apmērā būs jāieskaita pagaidu kontā līdz dokumentu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (UR). Sakarā ar 2023. gada 1. jūlija izmaiņām Komerclikumā, vairs nav iespējams iemaksāt pusi, otru pusi pamatkapitāla iemaksājot gada laikā.

Iemaksa mantā

Ja pamatkapitālu pilnā apmērā plānojat apmaksāt, veicot mantisku ieguldījumu, to būs nepieciešams novērtēt profesionālam vērtētājam no UR vērtētāju saraksta. Ieguldīt Jūs drīkstat tikai tādus priekšmetus, kas būs izmantojami uzņēmējdarbības veikšanai – instrumentus, iekārtas, telpas, datortehniku u.tml. Jārēķinās, ka visi ieguldāmie priekšmeti pēcāk nonāks uzņēmuma īpašumā. Vērtētājs sastādīs dokumentu – atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību. Tas būs spēkā 6 mēnešus, un tam ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas lēmums / līgums.

Iemaksa naudā un mantā

Ja kopējā mantiskā ieguldījuma vērtība nepārsniedz 5700 euro, un mantiskais ieguldījums sastāda mazāk par pusi no pamatkapitāla (vismaz 51% tiek apmaksāts naudā), ieguldījumu drīkst novērtēt paši dibinātāji, sastādot un parakstot augstāk minēto atzinumu.

6. Valsts nodevas samaksāšana

Valsts nodevu būs iespējams apmaksāt divos dažādos veidos, atkarībā no dokumentu iesniegšanas formāta. Ja tos plānojat sūtīt pa pastu, tad nodevu apmaksāsiet, veicot pārskaitījumu no savas internetbankas uz Valsts kasi (zemāk norādīti rekvizīti). Ja dokumentus plānojat iesniegt elektroniski, tad nodevu apmaksāsiet tiešsaistē, dokumentu iesniegšanas procesā – ar savu internetbanku vai bankas karti.

Reģistrēšanai 3 darba dienu laikā

Standarta variants valsts nodevai par viena vai vairāku dibinātāju SIA reģistrāciju ir 75 eiro. Tādā gadījumā UR Jūsu dokumentus izskatīs 1-3 darba dienu laikā un dos pozitīvu vai noraidošu atbildi.

Reģistrēšanai 1 darba dienas laikā

Otra opcija ir maksāt 225 eiro lielu valsts nodevu, lai saņemtu paātrinātu dokumentu izskatīšanu, kas tiek garantēta 1 darba dienas laikā. Bet vai šis sadārdzinājums atspēko divas papildus dienas?

Valsts nodevu jāpārskaita:

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par SIA X dibināšanu

7. Nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa KR4
 • Dibināšanas lēmums / līgums
 • Uzņēmuma statūti
 • Dalībnieku reģistra nodalījums
 • Valdes paziņojums par adresi
 • Adreses īpašnieka piekrišana
 • Nodevas apmaksas apliecinājums
 • Izziņa par pamatkapitāla apmaksu
 • Iesniegums VID PVN reģistram
 • Ieguldījuma vērtības atzinums

Vispārīga informācija:

 • Dibinātāji ir sabiedrības (uzņēmuma) īpašnieki, kuri pēc sabiedrības veiksmīgas piereģistrēšanas Komercreģistrā tiek dēvēti par dalībniekiem.
 • Valdes locekļi ir kā pirmie uzņēmuma darbinieki. Ja uzņēmumā tiks veiktas kādas nelikumības – viņi par to atbildēs, nevis īpašnieki. Savukārt, īpašnieki var būt, un var arī nebūt valdes locekļi.
 • Viens SIA dibinātājs automātiski uzņemas arī valdes locekļa amatu, ja paralēli netiek pieaicināti citi cilvēki, kuri var nebūt dibinātāji, bet ir gatavi uzņemties atbildību pār topošo uzņēmumu.
 • Paraksti ir notariāli apstiprināmi tikai divos no iesniedzamajiem dokumentiem. Un arī tikai tad, ja dokumentus plānojat sūtīt pa pastu, nevis iesniegt elektroniski.
 • Elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem no visu dibinātāju un valdes locekļu puses ar drošu e-parakstu. Un visi kopā paraksta vienu eksemplāru, nevis katrs atsevišķu.

Pieteikuma veidlapa KR4

Šajā veidlapā būs jānorāda dažāda veida informāciju par topošo uzņēmumu, valdes locekļiem, viņu pilnvarām, patiesā labuma guvējiem, dibinātājiem un citām lietām. Atsevišķas sadaļas var neattiekties uz jūsu gadījumu un to aizpildīšana var rezultēties UR reģistrācijas atteikumā. Esiet ļoti rūpīgi!

Dokumentu paraksta visi valdes locekļi un dibinātāji.

 Paraksti ir apliecināmi notariāli!

Dibināšanas lēmums / līgums

Ja uzņēmumu plānojat dibināt vienatnē, tad šo dokumentu sauks par dibināšanas lēmumu, bet ja dibinātāji ir vairāki – par dibināšanas līgumu. Dokumentā parakstās visi uzņēmuma dibinātāji.

Obligāti jāiekļauj:

 • Plānotais uzņēmuma nosaukums
 • Dibinātāju vārdi un personas kodi
 • Dibinātāju deklarētās dzīvesvietas
 • Pamatkapitāla apmaksas kārtība
 • Dibinātājiem pienākošos daļu skaits
 • Dibināšanas izdevumu apmērs
 • Informācija par valdes locekļiem
 • Parakstīšanas vieta, datums

Šo dokumentu pieprasīs arī banka, lai atvērtu pagaidu bankas kontu.

Uzņēmuma statūti

Statūti ir domāti, lai uzskaitītu uzņēmuma svarīgākos darbības principus, dažādus noteikumus, piemēram, par daļu atsavināšanas kārtību, darbības mērķi un termiņu, ja tāds ir paredzēts. Paraksta visi dibinātāji.

Obligāti jāiekļauj:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Pamatkapitāla lielums
 • Daļu skaits un nominālvērtība
 • Valdes locekļu pārstāvības tiesības
 • Parakstīšanas vieta un datums

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījuma galvenais uzdevums ir atspoguļot pilnu dalībnieku sastāvu un viņiem piederošo kapitāla daļu sadalījumu. Dokumentu paraksta visi valdes locekļi vai valdes priekšsēdētājs.

 Paraksti ir apliecināmi notariāli!

Obligāti jāiekļauj:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Uzņēmuma juridiskā adrese
 • Nodalījuma kārtas numurs
 • Nodalījuma izveides datums
 • Informācija par dalībniekiem
 • Ierakstu un daļu kārtas numuri
 • Dalībniekam piederošo daļu skaits
 • Katras daļas nominālvērtība
 • No daļām izrietošais balsu skaits
 • Daļu apmaksas stāvoklis

Valdes paziņojums par juridisko adresi

Šis ir ļoti vienkāršs dokuments, kurā tiešā tekstā tiek pateikts, kādā adresē uzņēmuma valde būs sasniedzama. Un, būtiski, tā ir tieši juridiskā adrese, kuru uzņēmumam ir tiesības izmantot. Tas ir saistīts ar dažādu valsts iestāžu sūtīto korespondenci, un valde apliecina, ka to saņems un ar to iepazīsies. To ir jāparaksta vienam vai vairākiem valdes pārstāvjiem, atkarībā no pārstāvības tiesībām.

Juridiskās adreses īpašnieka piekrišana

Ja jaundibinātā uzņēmuma juridiskā adrese pieder kādam no pieteikuma (KR4) parakstītājiem, tad paralēli nav nepieciešams sagatavot šo dokumentu – juridiskās adreses īpašnieka piekrišanu.

Pretējā gadījumā – ja juridiskā adrese pieder kādam citam, ar dibinātājiem un valdi nesaistītam cilvēkam – būs nepieciešams saņemt šīs personas rakstisku atļauju par to, ka šo adresi uzņēmums drīkst izmantot savas korespondences saņemšanai. Šīs personas parakstu nav jāapstiprina notariāli. Dokumentu nebūs jāiesniedz kopā ar pārējiem dibināšanas dokumentiem, bet jāglabā pie sevis.

Izdruka par valsts nodevas apmaksu

Ja dokumentus iesniegsiet, sūtot tos pa pastu, veiciet valsts nodevas apmaksu, pārskaitot nepieciešamo naudas summu (75-225 eiro) uz Valsts kases kontu! Pēc pārskaitījuma veikšanas Jūsu internetbankā būs iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumu, kas apliecinās veikto pārskaitījumu. Šo maksājuma uzdevumu  izdrukāsiet un pievienosiet pārējiem iesniedzamajiem dokumentiem.

 Nav nepieciešams parakstīt!

Izziņa par pamatkapitāla apmaksu

Pēc tam, kad atvērsiet sava uzņēmuma pagaidu kontu, klātienē vai elektroniskā veidā, nosūtot dibināšanas lēmumu / līgumu un parakstot bankas sūtītos dokumentus, Jums un pārējiem dibinātājiem, ja tādi ir plānoti, būs iespēja ieskaitīt šajā kontā pamatkapitālu, no katras personas puses tādā apmērā, kāds noteikts dibināšanas lēmumā / līgumā.

Uzreiz pēc pārskaitījuma veikšanas Jums būs iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumu, kas apliecinās konta pastāvēšanu un pamatkapitāla iemaksu. Saglabājiet to un pēcāk pievienojiet iesniedzamajiem dokumentiem. Ja dibinātāji ir vairāki, tad katrs šādā veidā veic apmaksu un saglabā maksājuma uzdevumu – pēcāk tos visus reizē iesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

 Nav nepieciešams parakstīt!

Iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā

Šo iesniegumu (veidlapu) varat atpildīt un pievienot pārējiem UR iesniedzamajiem dokumentiem, ja vēlaties kļūt par PVN maksātājiem. VID mājas lapā uzzināsiet vairāk par to, kam un kāpēc ir nepieciešams šis statuss, bet varam teikt, ka vairumā gadījumu jaunajiem uzņēmumiem to nevajag. VID (EDS sistēmā) sniegs jums apstiprinājumu vai atteikumu ~14 dienu laikā pēc uzņēmuma reģistrācijas. Dokumentu paraksta viens vai vairāki valdes locekļi, atkarībā no pārstāvības tiesībām.

Mantiskā ieguldījuma vērtības atzinums

Ja, dibinot uzņēmumu, pilnā vai daļējā apmērā pamatkapitālu iemaksājat, veicot mantisku ieguldījumu, to būs nepieciešams novērtēt naudiskā izteiksmē. Atkarībā no apstākļiem, šo dokumentu sagatavos un parakstīs vai nu dibinātaji, vai sertificēts vērtētājs. Tajā ir jānorāda katra ieguldāmā priekšmeta nosaukumu, vērtību, piederību, izmantoto novērtēšanas metodi (piemēram, nosakot tirgus vērtību), kā arī jāapliecina mantisko priekšmetu saderību ar komercdarbības veidu. Šo dokumentu nav nepieciešams sastādīt, ja pamatkapitālu plānojat 100% apmērā iemaksāt tikai naudā.

dokumentu sagatavošana sia dibināšanai

Dokumentu pasūtīšana

Taupiet savu laiku un uzticiet dokumentu sagatavošanu mums, tikai no € 17.50!

 • 500+ dibinātu uzņēmumu
 • Naudas atgriešanas garantija
APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

8. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Beidzot, kad nokārtotas visas formalitātes, tostarp, korekti aizpildīti dokumenti, varat tos iesniegt Uzņēmumu reģistram (UR). Kopš 2020. gada pandēmijas UR piedāvā tikai divas reģistrēšanās iespējas – elektroniski vai sūtot dokumentus pa pastu.

Reģistrējoties elektroniski

Ērtākā un finansiāli izdevīgākā opcija ir dokumentu iesniegšana elektroniski.

Pilnīgi visus iesniedzamos dokumentus (izņemot maksājumu uzdevumus) būs jāparaksta ar elektronisko parakstu. Jāparaksta būs katru dokumentu atsevišķi, nevis visi reizē. Ja vienu dokumentu ir jāparaksta vairākām personām, tad tās visas paraksta vienu dokumenta eksemplāru, nevis katra savu.

Ja kādai no iesaistītajām personām nav pieejams eParaksts, varat bez maksas pieteikties eParaksts Mobile aplikācijai savā viedtālrunī (sīkāka informācija). Dokumentus ir iespējams elektroniski parakstīt arī tad, ja viedtālrunī, autentifikācijai internetbankā, tiek lietota Smart-ID aplikācija (sīkāka informācija).

Elektroniski parakstītos dokumentus varēsiet iesniegt caur UR pakalpojumu portālu: https://registrs.ur.gov.lv/ – piekrītot portāla noteikumiem, autentificējoties ar kādu no piedāvātajiem identifikācijas rīkiem un katalogā izvēloties atbilstošo pakalpojumu – Jaunas SIA reģistrācija.

Reģistrējoties "pa pastu"

Otra opcija ir aizpildīt un parakstīt dokumentus ar roku. Tādā gadījumā, dažus no tiem (kopā ar citiem dibinātājiem un valdes locekļiem) vajadzēs nogādāt zvērinātam notāram – parakstu apliecināšanai. Tiesa, izmaksu un laika taupīšanas ziņā šī nav efektīvākā opcija, taču, ja kādai no iesaistītajām pusēm nav pieejams e-paraksts, tad nav citu alternatīvu. Kad esat sakārtojuši visus dokumentus, dodieties ar tiem uz Latvijas Pastu un nosūtiet Uzņēmumu reģistram uz adresi:

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011

Visdrīzāk, ka paies dažas dienas, līdz UR saņems Jūsu sūtījumu. Un tad paies vēl 1-3 darba dienas, līdz to izskatīs. Atbildi par lēmumu Jūs saņemsiet tādā formā, kādu būsiet norādījis KR4 veidlapā.

9. Pastāvīgā konta atvēršana

Pēc tam, kad saņemat apstiprinājumu no UR puses par Jūsu sabiedrības (uzņēmuma) reģistrēšanu Komercreģistrā, kā arī saņemat sabiedrības reģistrācijas numuru, Jums ir divas alternatīvas:

Elektroniski

Dosieties uz izvēlētās bankas mājas lapu, uzņēmumu sadaļu, un veiksiet tur sekojošos soļus, lai pagaidu kontu pārformētu par pastāvīgo – norēķina kontu. Piemēram, Swedbank gadījumā, autentificētieties ar kvalificēto Smart ID aplikāciju, ielogosieties pagaidu kontā, atradīsiet izvēlnē iespēju to pārformēt, ievadīsiet savu jauniegūto reģistrācijas numuru un lieta būs darīta.

Klātienē

Iepriekš piezvaniet uz bankas informatīvo tālruni, vienojieties par vizītes laiku un konkrētu apkalpošanas centru. Tālāk Jums būs jādodas turp ar personu apliecinošu dokumentu un jauniegūto reģistrācijas numuru. Klientu apkalpošanas speciāliste liks aizpildīt veidlapu un lieta būs darīta.

10. Licenču saņemšana

Šobrīd esat tikai pāris soļu attālumā no uzņēmējdarbības uzsākšanas. Tomēr, pirms sperat tālākos soļus, pārliecinieties, vai Jūsu plānotā darbības joma neietilpst kādā no zemāk minētajām. Lai pilntiesīgi tajās darbotos, ļoti iespējams, Jums būs jāsaņem papildus atļaujas vai licences. Ja redzat zemāk arī savu plānoto virzienu – ieskatieties UR licenču apkopojumā, lai uzzinātu vairāk, kā tās nokārtot un iegūt.

 • Pasts un elektroniskie sakari
 • Mežsaimniecība un lauksaimniecība
 • Izklaide, māksla un atpūta
 • Karjeru izstrāde / ieguves rūpniecība
 • Apkalpojošo dienestu darbība
 • Elektroenerģija un zivsaimniecība
 • Gāzes, siltuma un ūdens apgāde
 • Atkritumu un notekūdeņu apsaimn.
 • Komunikācijas un info pakalpojumi
 • Uzglabāšana un transports
 • Bibliotēku, arhīvu darbība, izglītība
 • Būvniecība un apstrādes rūpniecība
 • Sociālie un veselības pakalpojumi
 • Finanses un apdrošināšana
 • Zinātniskie un profesionālie pakalp.
 • Vairumtirdz. un mazumtirdzniecība

Grāmatveža piesaistīšana

Kad uzņēmums ir nodibināts un iegūtas arī nepieciešamās licences, atliek tikai pēdējais solis pirms uzņēmējdarbības sākšanas – tā ir grāmatveža piesaiste. Protams, grāmatvedību ir iespējams kārtot arī pašu spēkiem, taču tas ir nesalīdzināmi grūtāk un laikietilpīgāk pat par uzņēmuma dibināšanu. Iespējams, uzņēmējam ir prātīgāk fokusēt savu talantu un enerģiju tieši biznesa attīstībā, bet grāmatvedību uzticēt cilvēkiem, kas ir savas jomas profesionāļi.

ārpakalpojumu grāmatvedis

Viens no izplatītākajiem risinājumiem, jo sevišķi pirmajos uzņēmējdarbības gados, ir grāmatvedības ārpakalpojumi. Tas nozīmē, ka Jums nebūs jāalgo grāmatvedi kā pilna laika darbinieku, jāmaksā par viņu nodokļus, jāmaksā par grāmatvedības programmu licencēm, tālākizglītības kursiem utt. Nebūs arī jāuztraucas par grāmatveža slimības atvaļinājumu – grāmatvedība neapstāsies nevienu dienu. Līdz ar to, ja vēlaties uzticamus sadarbības partnerus, kas parūpēsies par pilnu grāmatvedības uzskaiti, gada pārskatiem un visu pārējo – būsim priecīgi ar Jums sastrādāties! 🙂

 • Vairāk nekā 10 gadu pieredze
 • Cenas tikai no € 30.00 mēnesī
 • Vairāki simti laimīgu klientu
GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI