Skip to main content

SIA dibināšana 2021. gadā

By jūnijs 5th, 2021Uzņēmējdarbība
pilna kapitāla sia dibināšana

Pilna kapitāla SIA dibināšana 2021. gadā, 10 vienkāršos soļos. Uzņēmuma reģistrācija, nepieciešamie dokumenti, apkopotas izmaksas – šajā rakstā atradīsiet visu, kas Jums nepieciešams!

  1. Nosaukums
  2. Izmaksas
  3. Juridiskā adrese
  4. Pagaidu konts
  5. Valsts nodeva
  6. Dokumenti
  7. Reģistrācija UR
  8. Pastāvīgais konts
  9. Licences (?)
  10. Grāmatvedis (?)

Ieskaties – 
mazkapitāla SIA dibināšana
(7 soļos, 2021. gadā)

1. Uzņēmuma nosaukums

Pirmais solis ceļā uz sava uzņēmuma izveidošanu ir nosaukuma izdomāšana.

Ir svarīgi piebilst, ka SIA nosaukumam nav obligāti jāsakrīt ar plānotā zīmola nosaukumu. Bez tam, vienam uzņēmumam var piederēt ļoti dažādi zīmoli ar dažādiem nosaukumiem.

Tomēr, pirms pieņemt gala lēmumu par plānoto uzņēmuma / zīmola nosaukumu, ir vērts noskaidrot, vai kāds cits uzņēmējs šādu nosaukumu jau neizmanto / nav reģistrējis kā savu preču zīmi. To varat noskaidrot Uzņēmumu reģistra (UR) un Patentu valdes mājas lapās.

Tāpat tālredzīga stratēģija pirms nosaukuma reģistrēšanas būtu noskaidrot, vai ir pieejams domēns (www.uznemums.lv) ar šādu nosaukumu. Latvijas līmeņa domēniem to ir iespējams izdarīt NIC mājas lapā, bet ārzemju līmeņa domēniem – Namecheap domēnu meklēšanas rīkā.

Veidojot SIA nosaukumu, ievērojiet:

 • Jāizmanto latviešu vai latīņu valodas alfabēta burtus
 • Nosaukumā ir atļauts izmantot ciparus
 • Drīkst ietvert tikai 5 simbolus: & % @ = +
UR akceptētu: SIA Enerģija+, SIA English, SIA Grāmatvedis24 LV
 • Nedrīkst ietvert vārdus “valsts” vai “pašvaldība”
 • Nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldības iestāžu nosaukumus
 • Nedrīkst izmantot plikus apdzīvotu vietu / pilsētu nosaukumus
 • Nedrīkst ietvert “Latvijas Republika” vai tā tulkojumus
 • Nedrīkst ietvert arī necenzētus vārdus (lamuvārdus)
 • Nedrīkst sakrist ar jau reģistrētu preču zīmi vai tās daļu
 • Nedrīkst sakrist ar UR jau reģistrētu uzņēmuma nosaukumu
UR neakceptētu: SIA Latvijas kriptovalūta, SIA Saeima, SIA Pimpis ar ausīm

2. Dibināšanas izmaksas

Otrais solis ir apzināt un sagatavot nepieciešamos finanšu līdzekļus. Kopš 2020. gada uzņēmuma reģistrācija klātienē nav un nebūs pieejama. Jums atliek divas dažādas alternatīvas:

Sūtot dokumentus pa pastu

Pirmā, dārgākā opcija, ir aizpildīt fiziskus dokumentus, tos parakstīt, notariāli apstiprināt nepieciešamos parakstus un beigās nosūtīt uz UR pa pastu.

 • Pamatkapitāls: no 2800 €
 • Valsts nodeva: 150 €
 • Parakstu apliecināšana: no 44.66 €
 • Pasta izdevumi: ap 2 €

Ja plānojat dokumentus iesniegt fiziskā formā, sūtot tos pa pastu, jārēķinās, ka vismaz uz diviem no tiem būs notariāli jāapstiprina parakstus. Par katru cilvēku (dibinātāju) ir šāds izcenojums – pirmais dokuments izmaksās 27 €, bet katrs nākamais – 17.66 €. Sīkāk par šo zemāk – dokumentu paragrāfā.

Sūtot dokumentus elektroniski

Ja vēlaties ietaupīt laiku un naudu, reģistrāciju varat veikt portālā Latvija.lv. Tur varēsiet iesniegt arī dibināšanas dokumentus, taču tiem visiem būs jābūt elektroniski parakstītiem no Jūsu un pārējo iesaistīto personu puses (dibinātāji, juridiskās adreses īpašnieks u.c.), ja tādas ir.

Tiesa, ne visiem ir pieejama ID karte, tās lasītājs un elektroniskā paraksta funkcija, taču varu Jums ieteikt lielisku alternatīvu – Dokobit.com. Šajā platformā ir iespējams elektroniski parakstīt dokumentus 5 reizes mēnesī bez maksas, izmantojot Smart ID aplikāciju, ko lietojam savos viedtālruņos.

 • Pamatkapitāls: no 2800 €
 • Valsts nodeva: 135 €

Citas izmaksas (Neobligātas)

Un tad ir atsevišķas pozīcijas, ko nevaram pieskaitīt pie obligātām dibināšanas izmaksām, taču ko cilvēki visnotaļ bieži sedz, dibinot, reģistrējot un atverot savus uzņēmumus.

3. Juridiskā adrese

Trešais solis ir parūpēties, lai Jūsu jaundibinātajam uzņēmumam būtu sava juridiskā adrese. Juridiskās adreses nepieciešamība ir cieši saistīta ar korespondences sūtīšanu.

Tiesa, pasaule mainās. Mainās arī veids, kā nodarbojamies ar uzņēmējdarbību, kā dzīvojam. Ir gana daudz tādu uzņēmumu, kuru darbība par 100% ir virtuāla. Kuriem nav neviena paša fiziska dokumenta. Kuru vadība atrodas kustībā, un kurus ir iespējams sasniegt, izmantojot e-pastu. Tādēļ, cerams, kādu dienu šis jautājums tiks pārskatīts un nepieciešamība pēc juridiskās adreses noformēšanas zudīs.

Likums uzliek par pienākumu kapitālsabiedrības valdei būt sasniedzamai noteiktā adresē. Ja juridiskā adrese ir fiktīva, ja uz to sūtītā korespondence nenonāk valdes rokās, tad Komerclikums paredz iespēju pat uzsākt konkrētās kapitālsabiedrības likvidācijas procesu.

Kā tikt pie juridiskās adreses?

1. Varat kā juridisko adresi izmantot sev piederošu nekustamo īpašumu (māju, dzīvokli, telpu). Tad nekādi papildus dokumenti no Jūsu puses nebūs nepieciešami, vien “valdes paziņojums par juridisko adresi“, kas ietilpst standarta dokumentu komplektācijā.

pilna kapitāka sia juridiskā adrese

2. Varat ar draugiem, paziņām vai ģimenes locekļiem sarunāt iespēju reģistrēt juridisko adresi viņiem piederošā īpašumā. Tādā gadījumā Jums vajadzēs šīs personas parakstītu piekrišanu par to.

3. Varat arī iznomāt juridisko adresi par draudzīgu cenu, saņemt nepieciešamos apstiprinājuma dokumentus un dzīvot ar mierīgu sirdi – ja tiks saņemta uzņēmumam adresēta korespondence, piemēram, no valsts puses, Jūs par to informēs un piedāvās pārsūtīšanas opcijas.

4. Pagaidu konta atvēršana

Nākamais solis būs atvērt uzņēmuma pagaidu kontu kādā no Latvijas bankām, piemēram, SwedbankLuminor vai Citadele. Caurmērā šis pakalpojums ir bez maksas. To ir iespējams izdarīt gan klātienē, bankas filiālē, gan arī attālināti, elektroniski parakstot bankas prasītos dokumentus.

Būtiski! – Neatkarīgi no tā vai plānojat pagaidu kontu atvērt klātienē, vai elektroniski, bankai būs nepieciešams parakstīts dibināšanas lēmums vai līgums (skat. dokumentu paragrāfu).

Pēc tam Jums būs jāveic pamatkapitāla iemaksa pagaidu kontā vismaz 2800 € apmērā. Mazkapitāla SIA pagaidu kontu nebūtu jāatver vispār, un pēc uzņēmuma reģistrēšanas būtu jāieskaita tikai 1 €.

Iemaksu varēsiet veikt gan elektroniskā, gan skaidras naudas formā. Otrajā gadījumā gan ir jārēķinās ar zināmām komisijas maksām. Visērtāk to būtu darīt no sava privātā konta.

Visbeidzot, Jūs saņemsiet bankas apstiprinājuma izziņu par to, ka šāds konts ir atvērts un tajā ir ieskaitīta pilna pamatkapitāla summa. Un tikai tad varat domāt par tālākajiem soļiem…

5. Valsts nodevas samaksāšana

Valsts nodevu vajadzētu pārskaitīt pāris dienas pirms plānotās dokumentu iesniegšanas, jo sevišķi, ja plānojat tos iesniegt, sūtot pa pastu. Pēc pārskaitījuma veikšanas saglabājiet maksājuma uzdevumu, jo to taustāmā vai elektroniskā formā būs jāpievieno pārējiem dokumentiem.

Reģistrēšanai 3 darba dienu laikā

Standarta variants valsts nodevai par viena vai vairāku dibinātāju SIA reģistrāciju ir 150 eiro. Tādā gadījumā UR Jūsu dokumentus izskatīs 1 līdz 3 darba dienu laikā un dos pozitīvu vai noraidošu atbildi. Ir iespējams saņemt 10% atlaidi, valsts nodevu pārskaitot tikai 135 eiro apmērā, ja dokumentus iesniegsiet elektroniski un piekritīsiet arī UR atbildi saņemt elektroniskā formā.

Reģistrēšanai 1 darba dienas laikā

Otra opcija ir maksāt 450 eiro lielu valsts nodevu, lai saņemtu paātrinātu dokumentu izskatīšanu, kas tiek garantēta 1 darba dienas laikā. Naudas starpība ir būtiski lielāka par dienu starpību, tādēļ šo variantu topošie uzņēmēji izmanto visnotaļ reti. Arī šajā gadījumā ir iespējams saņemt 10% atlaidi.

Valsts nodevu jāpārskaita:

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Konts: LV84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par SIA X dibināšanu

6. Nepieciešamie dokumenti

 • Pieteikuma veidlapa KR4
 • Dibināšanas lēmums / līgums
 • Uzņēmuma statūti
 • Dalībnieku reģistra nodalījums
 • Valdes paziņojums par adresi
 • Adreses īpašnieka piekrišana
 • Izdruka par valsts nodevas apmaksu
 • Izziņa par pamatkapitāla apmaksu
sia dibināšanas dokumentu paraugi
APSKATĪT DOKUMENTU PARAUGUS

(Apstiprināti Uzņēmumu reģistrā)

Vispārīga informācija:

 • Dibinātāji ir sabiedrības (uzņēmuma) īpašnieki, kuri pēc sabiedrības veiksmīgas piereģistrēšanas Komercreģistrā tiek dēvēti par dalībniekiem.
 • Valdes locekļi ir kā pirmie uzņēmuma darbinieki. Ja uzņēmumā tiks veiktas kādas nelikumības – viņi par to atbildēs, nevis īpašnieki. Savukārt, īpašnieki var būt, un var arī nebūt valdes locekļi.
 • Viens SIA dibinātājs automātiski uzņemas arī valdes locekļa amatu, ja paralēli netiek pieaicināti citi cilvēki, kuri var nebūt dibinātāji, bet ir gatavi uzņemties atbildību pār topošo uzņēmumu.
 • Paraksti ir notariāli apstiprināmi tikai divos no iesniedzamajiem dokumentiem. Un arī tikai tad, ja dokumentus plānojat sūtīt pa pastu, nevis iesniegt elektroniski.
 • Elektroniski iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem no visu dibinātāju un valdes locekļu puses ar drošu e-parakstu. Un visi kopā paraksta vienu eksemplāru, nevis katrs atsevišķu.

Pieteikuma veidlapa KR4

Šajā veidlapā būs jānorāda dažāda veida informāciju par topošo uzņēmumu, valdes locekļiem, viņu pilnvarām, patiesā labuma guvējiem, dibinātājiem un citām lietām. Atsevišķas sadaļas var neattiekties uz jūsu gadījumu un to aizpildīšana var rezultēties UR reģistrācijas atteikumā. Esiet ļoti rūpīgi!

Dokumentu paraksta visi valdes locekļi un dibinātāji.

 Paraksti ir apliecināmi notariāli!

Dibināšanas lēmums / līgums

Ja uzņēmumu plānojat dibināt vienatnē, tad šo dokumentu sauks par dibināšanas lēmumu, bet ja dibinātāji ir vairāki – par dibināšanas līgumu. Dokumentā parakstās visi uzņēmuma dibinātāji.

Obligāti jāiekļauj:

 • Plānotais uzņēmuma nosaukums
 • Dibinātāju vārdi un personas kodi
 • Dibinātāju deklarētās dzīvesvietas
 • Pamatkapitāla apmaksas kārtība
 • Dibinātājiem pienākošos daļu skaits
 • Dibināšanas izdevumu apmērs
 • Informācija par valdes locekļiem
 • Parakstīšanas vieta, datums

Šo dokumentu pieprasīs arī banka, lai atvērtu pagaidu bankas kontu.

Uzņēmuma statūti

Statūti ir domāti, lai uzskaitītu uzņēmuma svarīgākos darbības principus, dažādus noteikumus, piemēram, par daļu atsavināšanas kārtību, darbības mērķi un termiņu, ja tāds ir paredzēts. Paraksta visi dibinātāji.

Obligāti jāiekļauj:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Pamatkapitāla lielums
 • Daļu skaits un nominālvērtība
 • Valdes locekļu pārstāvības tiesības
 • Parakstīšanas vieta un datums

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījuma galvenais uzdevums ir atspoguļot pilnu dalībnieku sastāvu un viņiem piederošu uzņēmuma daļu sadalījumu. Dokumentu paraksta visi valdes locekļi.

 Paraksti ir apliecināmi notariāli!

Obligāti jāiekļauj:

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Uzņēmuma juridiskā adrese
 • Nodalījuma kārtas numurs
 • Nodalījuma izveides datums
 • Informācija par dalībniekiem
 • Ierakstu un daļu kārtas numuri
 • Dalībniekam piederošo daļu skaits
 • Katras daļas nominālvērtība
 • Daļu apmaksas termiņš / datums

Valdes paziņojums par juridisko adresi

Šis ir ļoti vienkāršs dokuments, kurā tiešā tekstā tiek pateikts, kādā adresē uzņēmuma valde būs sasniedzama. Un, būtiski, tā ir tieši juridiskā adrese, kuru uzņēmumam ir tiesības izmantot. Tas ir saistīts ar dažādu valsts iestāžu sūtīto korespondenci, un valde apliecina, ka to saņems un ar to iepazīsies. To ir jāparaksta vienam valdes loceklim, kuram ir dotas pilnvaras (KR4) pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.

Juridiskās adreses īpašnieka piekrišana

Ja jaundibinātā uzņēmuma juridiskā adrese pieder kādam no pieteikuma (KR4) parakstītājiem, tad UR iesniedzamo dokumentu klāstam nav nepieciešams pievienot juridiskās adreses īpašnieka piekrišanu par faktu, ka to turpmāk izmantos konkrētais uzņēmums korespondences saņemšanai. Tādā gadījumā ir jāiesniedz tikai augstāk minētais “valdes paziņojums par juridisko adresi“.

Pretējā gadījumā – ja juridiskā adrese pieder kādam citam, ar dibinātājiem un valdi nesaistītam cilvēkam – būs nepieciešams saņemt šīs personas rakstisku atļauju par to, ka šo adresi uzņēmums drīkst izmantot savas korespondences saņemšanai. Šīs personas parakstu nav jāapstiprina notariāli, tomēr, ja dokuments tiek iesniegts elektroniskā formā, ir jāveic viena no šādām darbībām:

 • Ja juridiskās adreses īpašniekam ir pieejams drošs elektroniskais paraksts, šī persona aizpilda piekrišanas dokumentu un to elektroniski paraksta.
 • Ja īpašniekam nav pieejams drošs e-paraksts, piekrišana tiek aizpildīta vai vismaz parakstīta ar roku. Tālāk šo piekrišanu ir jāieskenē vai kvalitatīvi jānofotografē un jāsaglabā .PDF formātā. Nākamais solis pilnvarotam valdes loceklim būs aizpildīt šo paraugu .DOCX formā, ierakstot informāciju par sevi un jaundibināmo uzņēmumu. Visbeidzot, abus dokumentus (.PDF un .DOCX) būs jāaugšupielādē e-paraksta platformā un elektroniski jāparaksta, saglabājot tos vienā .eDoc failā. To varēsiet pievienot pārējiem dokumentiem, bet oriģināls paliks pie Jums.

Izdruka par valsts nodevas apmaksu

Veiciet valsts nodevas apmaksu, pārskaitot nepieciešamo naudas summu (135-450 eiro) uz Valsts kases kontu! Pēc pārskaitījuma veikšanas Jūsu internetbankā būs iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumu, kas apliecinās veikto pārskaitījumu. Šo maksājuma uzdevumu pievienosiet dokumentiem tos iesniedzot elektroniski, vai arī izdrukātā veidā, ja dokumentus plānojat sūtīt pa pastu.

 Nav nepieciešams parakstīt!

Izziņa par pamatkapitāla apmaksu

Pēc tam, kad atvērsiet sava uzņēmuma pagaidu kontu, klātienē vai elektroniskā veidā, nosūtot dibināšanas lēmumu / līgumu un parakstot bankas sūtītos dokumentus, Jums un pārējiem dibinātājiem, ja tādi ir plānoti, būs iespēja ieskaitīt šajā kontā pamatkapitālu, no katras personas puses tādā apmērā, kāds noteikts dalībnieku reģistra nodalījumā.

Uzreiz pēc pārskaitījuma veikšanas Jums būs iespējams lejupielādēt maksājuma uzdevumu, kas apliecinās konta pastāvēšanu un pamatkapitāla iemaksu. Saglabājiet to un pēcāk pievienojiet iesniedzamajiem dokumentiem. Ja dibinātāji ir vairāki, tad katrs šādā veidā veic apmaksu un saglabā maksājuma uzdevumu – pēcāk tos visus reizē iesniedz kopā ar pārējiem dokumentiem.

 Nav nepieciešams parakstīt!

Sagatavosim Jūsu dokumentus

Mēs zinām, cik ļoti var apjukt šajā prasību un formalitāšu virpulī. Un mēs arī zinām, cik ļoti laikietilpīga ir dokumentu sagatavošana pirmajās reizēs, tādēļ piedāvājam savu palīdzību – sagatavosim visus Jūsu situācijai nepieciešamos SIA dibināšanas dokumentus Jūsu vietā.

blank
 • Garantējam 100% precizitāti
 • Esam dibinājuši 200+ uzņēmumus
 • Sagatavosim 5 minūšu laikā
PASŪTĪT DOKUMENTUS

7. Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Beidzot, kad nokārtotas visas formalitātes, tostarp, korekti aizpildīti dokumenti, varat tos iesniegt Uzņēmumu reģistram (UR). Kopš 2020. gada pandēmijas UR piedāvā tikai divas reģistrēšanās iespējas – elektroniski vai sūtot dokumentus pa pastu.

Reģistrējoties elektroniski

Ērtākā, mazāk laikietilpīgā un finansiāli izdevīgākā opcija ir dokumentu iesniegšana elektroniski. Katram dibinātājam un valdes loceklim (tā var būt arī tikai viena persona) ir jāparaksta nepieciešamos dokumentus ar drošu e-parakstu. Būtiski uzsvērt, ka jāparaksta ir visiem vienu dokumentu, nevis katram savu tā eksemplāru – parakstiem ir jābūt kopā! Kurus dokumentus ir jāiesniedz un kuriem cilvēkiem (dibinātājiem, valdes locekļiem vai visiem kopā) tos ir jāparaksta, esam skaidrojuši dokumentu sadaļā.

Elektroniska reģistrēšanās ir iespējama caur portālu Latvija.lv. Pārlasīsiet noteikumus un sāksiet reģistrēšanās procesu. Tas nebūs sarežģīts – vienkārši tā laikā ievadīsiet prasīto informāciju un pievienosiet nepieciešamos dokumentus. Noslēgumā iesūtīsiet un tad atliks gaidīt – 1 līdz 3 darba dienu laikā saņemsiet UR akceptu vai noraidījumu sabiedrības reģistrācijai Komercreģistrā.

 • Ja gadījumā, pievienojot dokumentus, saskarsieties ar augšupielādējamo failu skaita limitu, tad mazliet zemāk atradīsiet opciju “Citi dokumenti“. Tur varēsiet uzrakstīt to nosaukumus un veikt augšupielādi. Tā tas varētu būt, piemēram, gadījumā, kad ir vairāki dibinātāji un ir jāpievieno vairāki maksājuma uzdevumi par pamatkapitāla apmaksu.
 • Apmēram, 85% gadījumu uzņēmumu neizdodas reģistrēt ar pirmo piegājienu, jo, aizpildot dokumentus, aizpildītājs ir pieļāvis kļūdas. Tādēļ rekomendējam izmantot kvalitatīvus dokumentu piemērus vai dokumentu aizpildīšanu uzticēt profesionāļiem!

Reģistrējoties "pa pastu"

Otra opcija ir aizpildīt un parakstīt dokumentus ar roku. Tādā gadījumā, dažus no tiem (kopā ar citiem dibinātājiem un valdes locekļiem) vajadzēs nogādāt zvērinātam notāram – parakstu apliecināšanai. Tiesa, izmaksu un laika taupīšanas ziņā šī nav efektīvākā opcija, taču, ja kādai no iesaistītajām pusēm nav pieejams e-paraksts, tad nav citu alternatīvu. Kad esat sakārtojuši visus dokumentus, dodieties ar tiem uz Latvijas Pastu un nosūtiet Uzņēmumu reģistram uz adresi:

Uzņēmumu reģistrs, Pērses iela 2, Rīga, LV-1011

Visdrīzāk, ka paies dažas dienas, līdz UR saņems Jūsu sūtījumu. Un tad paies vēl 1-3 darba dienas, līdz to izskatīs. Atbildi par lēmumu Jūs saņemsiet tādā formā, kādu būsiet norādījis KR4 veidlapā.

8. Pastāvīgā konta atvēršana

Pēc tam, kad saņemat apstiprinājumu no UR puses par Jūsu sabiedrības (uzņēmuma) reģistrēšanu Komercreģistrā, kā arī saņemat sabiedrības reģistrācijas numuru, Jums ir divas alternatīvas:

Elektroniski

Dosieties uz izvēlētās bankas mājas lapu, uzņēmumu sadaļu, un veiksiet tur sekojošos soļus, lai pagaidu kontu pārformētu par pastāvīgo – norēķina kontu. Piemēram, Swedbank gadījumā, autentificētieties ar kvalificēto Smart ID aplikāciju, ielogosieties pagaidu kontā, atradīsiet izvēlnē iespēju to pārformēt, ievadīsiet savu jauniegūto reģistrācijas numuru un lieta būs darīta.

Klātienē

Iepriekš piezvaniet uz bankas informācijas tālruni, vienojieties par vizītes laiku un konkrētu apkalpošanas centru. Tālāk Jums būs jādodas turp ar personu apliecinošu dokumentu un jauniegūto reģistrācijas numuru. Klientu apkalpošanas speciāliste liks aizpildīt veidlapu un lieta būs darīta.

9. Licenču saņemšana

Šobrīd esat tikai pāris soļu attālumā no uzņēmējdarbības uzsākšanas. Tomēr, pirms sperat tālākos soļus, pārliecinieties, vai Jūsu plānotā darbības joma neietilpst kādā no zemāk minētajām. Lai pilntiesīgi tajās darbotos, ļoti iespējams, Jums būs jāsaņem papildus atļaujas vai licences. Ja redzat zemāk arī savu plānoto virzienu – ieskatieties UR licenču apkopojumā, lai uzzinātu vairāk, kā tās nokārtot un iegūt.

 • Pasts un elektroniskie sakari
 • Mežsaimniecība un lauksaimniecība
 • Izklaide, māksla un atpūta
 • Karjeru izstrāde / ieguves rūpniecība
 • Apkalpojošo dienestu darbība
 • Elektroenerģija un zivsaimniecība
 • Gāzes, siltuma un ūdens apgāde
 • Atkritumu un notekūdeņu apsaimn.
 • Komunikācijas un info pakalpojumi
 • Uzglabāšana un transports
 • Bibliotēku, arhīvu darbība, izglītība
 • Būvniecība un apstrādes rūpniecība
 • Sociālie un veselības pakalpojumi
 • Finanses un apdrošināšana
 • Zinātniskie un profesionālie pakalp.
 • Vairumtirdz. un mazumtirdzniecība

10. Grāmatveža piesaistīšana

Kad uzņēmums ir nodibināts un iegūtas arī nepieciešamās licences, atliek tikai pēdējais solis pirms uzņēmējdarbības sākšanas – tā ir grāmatveža piesaiste. Protams, grāmatvedību ir iespējams kārtot arī pašu spēkiem, taču tas ir nesalīdzināmi grūtāk un laikietilpīgāk pat par uzņēmuma dibināšanu. Iespējams, uzņēmējam ir prātīgāk fokusēt savu talantu un enerģiju tieši biznesa attīstībā, bet grāmatvedību uzticēt cilvēkiem, kas ir savas jomas profesionāļi.

ārpakalpojumu grāmatvedis

Viens no izplatītākajiem risinājumiem, jo sevišķi pirmajos uzņēmējdarbības gados, ir grāmatvedības ārpakalpojumi. Tas nozīmē, ka Jums nebūs jāalgo grāmatvedi kā pilna laika darbinieku, jāmaksā par viņu nodokļus, jāmaksā par grāmatvedības programmu licencēm, tālākizglītības kursiem utt. Nebūs arī jāuztraucas par grāmatveža slimības atvaļinājumu – grāmatvedība neapstāsies nevienu dienu. Līdz ar to, ja vēlaties uzticamus sadarbības partnerus, kas parūpēsies par pilnu grāmatvedības uzskaiti, gada pārskatiem un visu pārējo – būsim priecīgi ar Jums sastrādāties! 🙂

 • Vairāk nekā 10 gadu pieredze
 • Cenas tikai no € 14.00 mēnesī
 • Vairāki simti laimīgu klientu
APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU

Leave a Reply